Опитування

Що ви найбільше хотіли би бачити на шкільному сайті?
 

АвторизаціяКалендар

< вересня 2023 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Переклад сайту / Website translation

EnglishPolish

Хто на сайті

На даний момент 159 гостей на сайті
PDF Друк e-mail
Написав Maxim   

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1.Забезпечити здобуття доступного і якісного рівня освіти, проведення корекційно-розвиткової роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби.

2.Поповнювати і вдосконалювати навчальну матеріально-технічну базу закладу у відповідності до сучасних умов.

3.Працювати над впровадженням в освітній процес Концепції «Нової української школи».

4.Удосконалювати навчально-методичну та матеріально-технічну базу для учнів 1-3 класів, які навчаються за програмами НУШ.

5.Працювати над розширенням реабілітаційного простору закладу шляхом поповненя корекційного обладнання, наданням додаткових методичних послуг, вдосконаленням психолого-педагогічного супроводу, спрямованого на особисті потреби дитини, організацією позакласної роботи.

6.Працювати над формуванням в учнів свідомого ставлення до праці як вищої цінності людини і суспільства.

7.Науково-методичну роботу з кадрами спрямувати на реалізацію проблеми «Створення сприятливого педагогічного середовища для розвитку та самореалізації учня з особливими освітніми потребами».

8.Підвищувати якість уроку через впровадження сучасних освітніх технологій, вивчення психофізичних особливостей учнів.

9.Здійснювати постійний моніторинг освітньо-корекційного процесу з метою відстеження та покращення його результативності.

10.Всю виховну роботу спрямувати на формування громадської позиції учнів, морально-естетичних якостей, патріотизму, поваги до національної символіки та історії українського народу, виховання громадянина України, здатного самореалізуватися в сучасному суспільстві.

11.Створювати умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формування навичок гігієни на засадах здорового способу життя учнів.

12.Здійснювати соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей пільгових категорій.

13.Удосконалювати управлінську систему в закладі.

14.Підвищувати професійну компетентність педагогів через активізацію методичної роботи, покращення якості самоосвітньої роботи, проведення семінарів, організацію взаємовідвідування.

15.Здійснювати контроль за об’єктивністю оцінювання навчальних досягнень учнів та дотриманням вимог академічної доброчесності.

16.Посилити адміністративний контроль за виконанням учасниками освітнього процесу правил внутрішнього розпорядку школи.

17.Продовжувати роботу над створенням комфортних умов постійного проживання у закладі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 
PDF Друк e-mail
Написав Alyona   
Неділя, 19 березня 2017, 17:08

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

НА 2016/2017НАВЧАЛЬНИЙ РІК

       1.Забезпечити здобуття доступного і якісного рівня освіти, проведення корекційно-розвиткової роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби.

       2.Продовжувати цілеспрямовану роботу щодо інформування й розвитку ключових і предметних компетентностей учня.

       3.Працювати над розширенням реабілітаційного простору закладу шляхом поповнення корекційного обладнання, надання додаткових медичних послуг, вдосконалення психолого-педагогічного супроводу, спрямованого на особисті потреби дитини, організацію позакласної роботи.

      4.Формування достатнього рівня мотивів до навчання, що забезпечує інтерес учнів до самоосвітньої пізнавальної діяльності.

      5.Науково-методичну роботу з кадрами спрямувати на реалізацію проблеми «Створення психолого-педагогічних умов для формування ключових компетентностей як складової становлення успішної особистості дитини з особливими потребами».

Основними напрямками у методичній роботі визначити:

- вдосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів та вихователів, систематичне поновлення професійних, психолого-педагогічних знань, впровадження в практику роботи сучасних педагогічних технологій;

-  забезпечити участь педагогічних працівників у конкурсах фахової майстерності різних рівнів;

-  надання дієвої адресної допомоги молодим та малодосвідченим педагогам;

-  вивчення та пропаганда передового педагогічного досвіду;

- робота над створенням системи з формування основних компетентностей учнів з особливими потребами;

- створення єдиного освітньо-реабілітаційного простору з метою надання дітям з особливими потребами навчально-корекційних послуг,забезпечення чіткої взаємодії усіх учасників цього простору;

6.Всю виховну роботу спрямувати на формування громадської позиції учнів, морально-естетичних якостей, патріотизму, поваги до національної символіки та історії українського народу, виховання громадянина України, здатного самореалізуватися в сучасному суспільстві.

7.Створювати умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров я, формування навичок гігієни на засадах здорового способу життя учнів

8.Поповнювати і вдосконалювати навчальну матеріально-технічну базу закладу у відповідності до сучасних  умов.

9.Удосконалювати управлінську систему у закладі

10.Здійснювати постійний моніторинг освітньо-корекційного процесу з метою відстеження та покращення його результативності.

11.Здійснення соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей пільгових категорій.

12.Підвищення якості уроку через впровадження сучасних освітніх технологій, вивчення психофізичних особливостей учнів.

Останнє оновлення на Неділя, 19 березня 2017, 17:23
 
PDF Друк e-mail
Написав Alyona   

Основні завдання закладу на 2015-2016 навчальний рік

 

1. ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЗДОБУТТЯ ДОСТУПНОГО І ЯКІСНОГО РІВНЯ ОСВІТИ, ПРОВЕДЕННЯ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ, ЩО МАЮТЬ ОСОБЛИВІ ОСВІТНІ ПОТРЕБИ.

2. ВСЮ СИСТЕМУ РОБОТИ ЗАКЛАДУ СПРЯМУВАТИ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ДІТЕЙ, ІНТЕГРАЦІЮ ЇХ В СОЦІУМ.

3. ДОМАГАТИСЯ ЗДОБУТТЯ ВСІМА ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ПРАЦЮВАТИ НАД ПРОФЕСІЙНИМ ВДОСКОНАЛЕННЯМ ПЕДАГОГІВ.

4. ЗАБЕЗПЕЧИТИ УМОВИ ДЛЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ФАХОВОЇ ОСВІТИ Й УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІВ З УРАХУВАННЯМ МЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ ШКОЛИ.

5. РОЗВИВАТИ ЗДІБНОСТІ, НАХИЛИ, УПОДОБАННЯ, КОЖНОЇ ДИТИНИ ШЛЯХОМ ІНДИВІДУАЛЬНО-ОСОБИСТІСНОГО ПІДХОДУ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

6. ПРОДОВЖИТИ РОБОТУ НАД СТВОРЕННЯМ НАЛЕЖНОЇ НАВЧАЛЬНО ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ШКОЛИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ВІДПОВІДНО ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ.

7. ЗДІЙСНЮВАТИ РОБОТУ ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ КОНТИНГЕНТУ УЧНІВ, РОЗШИРИТИ МЕРЕЖУ КЛАСІВ ЗА РАХУНОК ВІДКРИТТЯ КЛАСІВ ІНТЕНСИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ.

8. ПРАЦЮВАТИ НАД ПОКРАЩЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

9. МАКСИМАЛЬНО ВИКОРИСТОВУВАТИ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ, ПРОПАГУВАТИ ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ, ДОТРИМАННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ШКОЛИ.

10. ШИРШЕ ВПРОВАДЖУВАТИ ІКТ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС.

11. ЗАЛУЧАТИ ДО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДУ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ (БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ, РАДУ ШКОЛИ).

12. УДОСКОНАЛЮВАТИ РОБОТУ З ДІТЬМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ.

13. СТВОРИТИ БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ ДЛЯ УЧНІВ І ПРАЦІВНИКІВ, ВИХОВУВАТИ ЕСТЕТИЧНУ, ЕКОНОМІЧНУ, ПРАВОВУ КУЛЬТУРУ.

14. ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПОЗИТИВНУ ДИНАМІКУ В РОБОТІ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ПІДТРИМКИ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я УЧНІВ.

15. УДОСКОНАЛЮВАТИ СИСТЕМУ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ.

16. ДОТРИМАННЯ ОХОРОННО-ПЕДАГОГІЧНОГО РЕЖИМУ, ЗДІЙСНЕННЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УЧНІВ.

17. ПОСТІЙНО ПОПОВНЮВАТИ ТА МОДИФІКУВАТИ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ.

18. ПРАЦЮВАТИ НАД СТВОРЕННЯМ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ШКОЛИ, ПОПУЛЯРИЗУВАТИ КРАЩІ ДОСЯГНЕННЯ ЗАКЛАДУ.

19. ПОСИЛЕННЯ РОЛІ СІМ’Ї У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ, СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ БАТЬКІВ ЗІ ШКОЛОЮ.

20. РОЗШИРИТИ ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ВРАХОВУЮЧИ ІНТЕРЕСИ ШКОЛЯРІВ.

21. ПОБУДОВА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА ДЕМОКРАТИЧНИХ І ГУМАНІСТИЧНИХ ПРИНЦИПАХ.

 

 


Copyright © 2012 by Jester.