Опитування

Що ви найбільше хотіли би бачити на шкільному сайті?
 

АвторизаціяКалендар

< жовтня 2020 >
П В С Ч П С Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Переклад сайту / Website translation

EnglishPolish

Хто на сайті

На даний момент 207 гостей на сайті
Понеділок, 19 жовтня 2020
Педагогічний колектив PDF Друк Написати листа
Автор: Maxim
Понеділок, 19 жовтня 2020, 12:52

Посадові вакансії відсутні, усі педагогічні працівники працюють за спеціальністю, плинності кадрів немає. Із 71 педагога - штатних 65 (у декретній відпустці 5), сумісників 6. Вищу освіту мають 67 педагогів, середню спеціальну 3 особи, 1 бакалавр. Права і обов’язки педагогічних працівників закріплені Статутом школи, у Правилах внутрішнього трудового розпорядку, у Колективному договорі. Розміщення педагогічних працівників здійснюється відповідно до їхнього професійного рівня. У процесі добору нових кадрів враховується спеціальна підготовка, особисті й колективні риси, працьовитість та інші характеристики.

Педагоги закладу мають такі кваліфікаційні категорії:

вищу – 20;

першу категорію – 21;

другу категорію – 11;

спеціалісти – 19;

неповна вища – 3;

освіта бакалавр – 1.

Мають педагогічні звання: «старший учитель» - 8, «учитель-методист» - 2, «старший вихователь» - 4.

Шаровська

Шаровська Антоніна Іванівна
Вчитель методист, вищої категорії.
Вчитель Соціально-побутового орієнтування.

Хохотва

Хохтва Інна Іванівна
Вчитель вищої категорії, старший вчитель
Вчитель-логопед


Read more
Останнє оновлення ( Четвер, 05 жовтня 2023, 12:15 )

Пріорітетні напрямки роботи педагогічного колективу на 2020/2021 навчальний рік PDF Друк Написати листа
Автор: Maxim
Понеділок, 19 жовтня 2020, 10:32

Пріоритетні напрямки роботи педагогічного колективу на 2020/2021 навчальний рік:

- забезпечення практичної реалізації Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, актів Президента України, регіональних програм, спрямованих на розвиток освітньої галузі;

- забезпечення надання якісних освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами, підвищення рівня формування ключових компетентностей, визначених оновленим Державним стандартом загальної середньої освіти;

- поповнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази школи для ефективного здійснення освітнього та корекційно-реабілітаційного процесів;

- підвищення рівня професійної компетентності педагогів;

- забезпечення дотримання безпечних умов перебування учасників освітнього процесу у закладі, санітарного законодавства, вимог безпеки життєдіяльності і охорони праці;

- упровадження в освітній процес сучасних перспективних педагогічних технологій, інноваційних методів викладання предметів, комп’ютерних і мультимедійних технологій;

- забезпечення реалізації заходів щодо докорінного поліпшення виховної роботи на основі традицій і звичаїв українського народу, формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України;

- підвищення якості освітнього процесу;

- здійснення моніторингових досліджень за основними напрямками діяльності закладу.

Read more
Останнє оновлення ( Четвер, 11 лютого 2021, 12:23 )

Проблемне питання 2020-2021 навчальний рік PDF Друк Написати листа
Автор: Maxim
Понеділок, 19 жовтня 2020, 10:29

«Створення сприятливого педагогічного середовища для розвитку та самореалізації учня з особливими освітніми потребами»

Read more
Останнє оновлення ( Неділя, 15 жовтня 2023, 16:04 )

Основні завдання на 2020/2021 навчальний рік PDF Друк Написати листа
Автор: Maxim
Понеділок, 19 жовтня 2020, 10:22

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1.Забезпечити здобуття доступного і якісного рівня освіти, проведення корекційно-розвиткової роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби.

2.Поповнювати і вдосконалювати навчальну матеріально-технічну базу закладу у відповідності до сучасних умов.

3.Працювати над впровадженням в освітній процес Концепції «Нової української школи».

4.Удосконалювати навчально-методичну та матеріально-технічну базу для учнів 1-3 класів, які навчаються за програмами НУШ.

5.Працювати над розширенням реабілітаційного простору закладу шляхом поповненя корекційного обладнання, наданням додаткових методичних послуг, вдосконаленням психолого-педагогічного супроводу, спрямованого на особисті потреби дитини, організацією позакласної роботи.

6.Працювати над формуванням в учнів свідомого ставлення до праці як вищої цінності людини і суспільства.

7.Науково-методичну роботу з кадрами спрямувати на реалізацію проблеми «Створення сприятливого педагогічного середовища для розвитку та самореалізації учня з особливими освітніми потребами».

8.Підвищувати якість уроку через впровадження сучасних освітніх технологій, вивчення психофізичних особливостей учнів.

9.Здійснювати постійний моніторинг освітньо-корекційного процесу з метою відстеження та покращення його результативності.

10.Всю виховну роботу спрямувати на формування громадської позиції учнів, морально-естетичних якостей, патріотизму, поваги до національної символіки та історії українського народу, виховання громадянина України, здатного самореалізуватися в сучасному суспільстві.

11.Створювати умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формування навичок гігієни на засадах здорового способу життя учнів.

12.Здійснювати соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей пільгових категорій.

13.Удосконалювати управлінську систему в закладі.

14.Підвищувати професійну компетентність педагогів через активізацію методичної роботи, покращення якості самоосвітньої роботи, проведення семінарів, організацію взаємовідвідування.

15.Здійснювати контроль за об’єктивністю оцінювання навчальних досягнень учнів та дотриманням вимог академічної доброчесності.

16.Посилити адміністративний контроль за виконанням учасниками освітнього процесу правил внутрішнього розпорядку школи.

17.Продовжувати роботу над створенням комфортних умов постійного проживання у закладі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Read more
Останнє оновлення ( Четвер, 11 лютого 2021, 12:20 )

План роботи Ради школи на 2020/ 2021 н.р. PDF Друк Написати листа
Автор: Maxim
Понеділок, 19 жовтня 2020, 09:57

№ п/п

Зміст

Термін виконання

Відповідальний

1.

Засідання №1

1.Звіт голови Ради школи про пророблену роботу за звітний період.

2.Складання та затвердження плану роботи Ради школи.

3. Про поновлення складу Ради школи.

та розподіл обов’язків.

Серпень

Литвиненко Ю.В.

Литвиненко Ю.В.

Манжара Т.В.

2.

Засідання №2

1.Про організацію дієтичного харчування учнів.

2.Проведення щорічної шкільної ярмарки, присвяченої річниці школи.

3.Затвердження списку учнів із сімей особливого контролю.

Організація супроводу.

Вересень

Голова Ради школи

Секретар Ради школи

Соціальний педагог

3.

Засідання №3

1.Про стан успішності та відвідування учнями школи за I семестр.

2. Про організацію позакласної роботи та чергування учнів.

3.Про санітарно – гігієнічні умови навчання та проживання, створення здоров’язберігаючого середовища в навчальний період.

Січень

Заступник директора з навчальної роботи

Куценко Г.І.

Старша медсестра

Мартиненко Л.І.

4.

Засідання №4

1.Про профілактичну роботу з правопорушниками школи.

2. Про розвиток колективної творчої діяльності учнів (нагородження керівників гуртків та вихованців).

3.Про виконання норм харчування учнів за 2019/2020 н.р.

4. Про стан успішності та відвідування учнями школи за ІІ семестр.

Травень

Члени Ради школи

Класні керівники

Члени Ради школи

Керівники гуртків

Сидоренко М.В.

Литвиненко Ю.В.

Read more
Останнє оновлення ( Четвер, 11 лютого 2021, 12:19 )

Blog Calendar
Copyright © 2012 by Jester.